Български

Вие сте строителен предприемач
или архитект?

Искаш ли
работа?

Строителство и използване

Системата Izodom позволява значително да се намали или дори да се изключи необходимостта от използването на дървен материал на строителната площадка

Емисия CO2: Добрата изолация на сградата, използването на рекуператори, слънчева енергия, както и необходимият подбор на битова техника, позволява да се намали годишната емисия CO2 до 70% в продължение на десетки години. Важен елемент е комплексната изолация на сградата – от основите, стените, до покрива. Колкото по-добре е изолирана сградата, както и колкото по-добре е оборудвана с устройства, позволяващи да се спестява енергия, толкова по-малка е емисията CO2.

Транспорт: Поради това, че на строителната площадка се доставя комплект елементи, подбрани съгласно потребностите на конкретния проект се минимизира количеството строителни материали, които трябва да бъдат доставени на строителната площадка.

Транспорт: При анализа на конкретния строителен проект Izodom се изчислява точното количество елементи, необходими за неговата реализация, което минимизира количеството отпадъци, които остават след приключването на работите и които трябва да се извозят и утилизират.

По-малко отпадъци: работите се извършват в съответствие с препоръките на компанията, т.е. окабеляването се извършва във вътрешността на елементите преди бетонирането им, което позволява да се избегне разбиването на стените и значително намалява бетонните отпадъци, които трябва са се отстранят.

Минимално количество строителни отпадъци: Отрязаните фрагменти от много дългите елементи – ненужни, например, на местата за поставянето на прозорците, могат да се вградят на друго място в стената.
Тъмните краища на блоковете – това са местата на отрязване. Отрязаните фрагменти са вградени в горните части на стената.
По-малък разход на дървен материал: При строителството по традиционните методи се изразходва много голямо количество дъски и дървени колчета, използвани за строителството на кофраж и опори. Системата Izodom позволява значително да се намали или дори да се изключи необходимостта от използване на дървен материал на строителната площадка. Вместо подготовката на кофраж за свързващите елементи или поясите, достатъчно е да се използват специалните елементи MP и ML. Вместо многото марки поддържащи кофража свързващи елементи, може смело да се използват елементи Izodom, които на по-късен етап ще бъдат вградени в стената.

На снимката по-долу е показан начинът за изграждане на стени заедно с отворите без използването на дървен кофраж и марки.

На тази строителна площадка опитната бригада е извършила работата без използването на дървен материал.

Следва още веднъж да се подчертае главното предимство на технологията и продуктите Izodom – това тяхната енергийна ефективност и здравина, позволяващи да се намали натоварването на околната среда в продължение на дългогодишната експлоатация на сградата.