Български

Енергийна ефективност

Главното предимство на технологията Изодом е енергийната ефективност

След изчисляването на разходите за строителство на сградите, както и на приблизителните разходи за топлинна енергия за срок от 10 години, може да се стигне до извода, че няма по-изгодна технология от технологията, предлагана от фирма Izodom. Продуктите на Izodom са комплект от специални решения, разработени с цел строителството на добре изолирани подземни части на сградите, външни стени, плочи и покриви.
(Passiv Haus Institut)
Фундаментните плочи са съвременно решение, което позволява да се получава идеална изолация и здравина на конструкцията, използвано при пасивното и енергийно ефективно строителство.

Изолационните профилни елементи на плочите са популярни решения, при които плочата трябва да изпълнява изолираща функция (не жилищни тавански помещения, комбинирани покрития).

Фирма Izodom предлага три стенни системи, отличаващи се по степента на изолация и дебелината на външните прегради. Елементите на системата Блок Super King са предназначени за строителството на пасивни сгради. Външните стени с коефициент на топлоотдаване 0,1W/m2K имат дебелина само 45 cм. Липсата на термични мостове, ниската топлинна инерция на стените, броят профилни елементи, изолиращи чувствителните места в сградата (повърхността на тавана, плочата, ската), както и лесното строителство на пасивната сграда водят до това, че Izodom заема водеща позиция между фирмите, предлагащи технологии, използвани при пасивното строителство.

Системата Блок King е предназначена за използване при ниско енергийното строителство. Благодарение на използването на 20-сантиметров еднороден изолационен слой, изработен от Неопор (Neopor), системата се характеризира с нисък коефициент на топлоотдаване, представляващ U=0,15 W/m2K. Стената има дебелина 35 cм. Това решение се препоръчва за инвеститори, които се интересуват от енергийно ефективни решения.

Системата Стандарт са профилни елементи с изолационен слой 10 cм и коефициент на топлопреминаване 0,28W/m2K. Тя обхваща комплект продукти, осигуряващ изпълнението на изискванията на полските норми, отнасящи се до икономията на енергия и изолацията. Независимо, че това е системата с най-малка дебелина на изолационния слой, тя обезпечава липсата на термични мостове, изолира свързващите елементи, скатовете и поясите.

Всички елементи се произвеждат от два вида суровина: бял EPS и сив облагороден графит Неопор. Благодарение на специалните добавки Неопор при една и съща дебелина на топлозащитния слой има по-добри изолационни параметри, тъй като той като единствен изолационен продукт, задържа излизащата топлина. Именно затова елементите Izodom с еднаква дебелина се различават по коефициента на топлоотдаване. Профилните елементи от Неопор са "по-топли".