Български

Вие сте строителен предприемач
или архитект?

Искаш ли
работа?

Европейско качество

Вижте сами...

Izodom повече от 20 години се специализира в проектирането на нови решения, улесняващи бързото изграждане на енергийно-ефективни сгради

Авторските, юридически защитени решения, използвани при блоковете Izodom допринасят за признаването на тази технология като една от най-прогресивните в Европа. Качеството на решенията се потвърждава от техническите сертификати и сертификатите за безопасност на Евросъюза, санитарните заключения и сертификатите за качество ISO 9001:2008. За успеха на предлаганите от нас продукти, технологическото им използване, най-високото качество на материала и навременността на доставките свидетелства фактът, че вече 20 години ние успешно ги изнасяме на пазарите в Западна Европа, Скандинавските страни, Русия, Близкия Изток, Австралия и двете Америки. Предимствата на иновативния подход към строителната технология многократно са изтъквани както от доволни клиенти, така и от много организации и учреждения.