Български

Ъглови блокове и свързващи елементи

Технологията Izodom позволява да се подрежда кофражът на външните ъгли по няколко начина

Елементите могат да се свързват помежду им с изместване, като се изрязва в страничната стена на едно от тях отвор с цел монолитното свързване на бетона в ъгловия блок. Липсата на отвори може да предизвика дилатация на бетона, положен в една от стените спрямо бетона, положен в другата стена.
Свързването на елементите в следващите редове „с изместване” обезпечава сцеплението между отделните елементи, укрепва кофража и не позволява да се отпуска изолационният слой.

Могат да се използват ъглови блокове произвеждани в Izodom. Достъпни са много ъглови елементи с ъгъл на пречупване 45о или 135о, предназначени за бързото изграждане на еркера. Такива елементи, като например, MCFU 35 E 45о [виж снимката по-долу] се предлагат във версии „ляв” ,„десен” и „вътрешен”, „външен”. Тези четири елемента могат лесно да се свържат с обикновените стенни елементи. С тяхна помощ може много лесно да се изпълни извивката на стените – така най-често се използва в последно време от архитектите.
Полукръглите стени или стените под ъгъл, различен от 90 градуса могат лесно да се изпълнят от „примкови” елементи MCF 0,7, позволяващи да се спази ъгълът на извивка на стената. На снимката по-долу е представена стена, извита на две места, построена от кухите блокове в долния ред. Такова укрепване използвано преди бетонирането ще доведе до това, че повърхностите на двете части на стената идеално ще се покрият и монтажът на вратите на по-късен етап няма да бъде труден.
Технологията Izodom не изисква използването на голямо количество арматура, тъй като стената 15 или 20cм вече сама по себе си е много здрава. Ъгловите блокове и свързващи елементи, както и при другите технологии са чувствителни места и всеки път изискват допълнително укрепване.

В ъгловите блокове се използва вертикална арматура с два пръта с диаметър 10мм, укрепваща свързването на стените. Това е особено важно при съединяването на челната и страничната стена в сгради с двускатен покрив. На всеки ред елементи от пенополистирол се слагат специални овални арматурни скоби, изработени от армирана тел с диаметър 5мм или 6мм, както е показано на илюстрацията по-долу.
Свързващи елементи:

Свързващите елементи се изработват от елементи ML, които в напречното сечение напомнят буквата U. Еднометровите елементи се свързват помежду си с помощта на ключалка тип „длаб-зъб”, като се получава необходимата дължина на кофража на изработваното свързване.
В подготвения по такъв начин кофраж се поставя арматурата, предвидена от проектанта, подпира се и се запълва с бетон. Кофражът на свързващия елемент може да се закрепва със стойки, като се подложат под него дъска и няколко стойки.
Може също така да се направи отвор от елементите Izodom, които по време на бетонирането ще изпълняват функцията на опора. Такова решение позволява да се изключи необходимостта от използване на дървен материал и води до това, че стените от двете страни на отвора са изпълнени идеално в една равнина.

След бетонирането получаваме здрава свързваща стоманобетонна греда, образуваща монолитно съединение с носещата конструкция на стените, върху които се опира. Използването на изолационни елементи на кофража идеално предпазва от образуването на термични мостове.
Пример за използване на кухи блокове, като опора на свързващия елемент по време на бетонирането. Бързо, чисто и без използването на дървен материал.
Ефект след бетонирането – идеален плътен изолационен слой.
С избора на нужната технология, допълнително получаваш няколко или повече десетки метра жилищна повърхност в твоя дом като подарък.

При строителството на пасивна сграда икономията на полезна площ ще бъде още по-голяма. Това е много важен въпрос, тъй като стойността на 1 м2 жилищна площ по този стандарт е доста висока. Когато замисляте строителство на енергийно ефективна или пасивна сграда, добре е научите от нашите конкуренти дебелината на преградните стени за коефициент на топлоотдаване 0,15W/m2K за стени с дебелина 35 cм и 0,1 W/m2K за преградни 45-сантиметрови стени.