Български

Вие сте строителен предприемач
или архитект?

Искаш ли
работа?

Устойчиво развитие - Социална отговорност

Ние сме социално отговорна компания и се стараем да действаме в съответствие с философията за устойчиво развитие

Ние се грижим за условията на труд на нашите работници. Анализираме и намаляваме влиянието на нашия производствен процес върху околната среда. Анализираме жизнения цикъл на нашите продукти, за да могат те възможно най-добре да изпълняват своята роля, намалявайки нуждата от енергия в сградата в продължение на дълги години. Нашите продукти още на етапа на проектирането се разработват така, че да бъда здрави и да изпълняват функцията си колкото е възможно по-дълго, за да могат да се преработват, за да са удобни за транспортиране (намаляване на емисията CO2), безопасни за хората по време на реализацията на строителния проект, но преди всичко в продължение на десетилетия експлоатация на сградата.

Ние се занимаваме с въпросите на социалното строителство в бедните региони на света, като Судан, Бразилия, Мароко. Проектирали сме специални решения за стени с високи изолационни параметри, евтини за транспортиране, позволяващи бързо да се строят евтини сгради с неквалифицирана работна ръка.

От самото начало на съществуване на компанията ние участваме в благотворителна дейност, като поддържаме местните спортни клубове и творчески колективи. Активно си сътрудничим със студентски организации, като например BEST Board of European Students of Technology LBG гр. Лодз, организаторите на Прегледа на туристическата песен YAPA, научните кръгове от Политехническия университет гр. Лодз и Детския университет, действащ към Политехническия университет.

Компанията реализира програмата, инициирана от нашия мениджър за персонала г-жа Мария Шулц, която убеди работещите в компанията да предават 1% от данъка върху дейността на избрана социално-обществена организация (такава възможност се предвижда от полското данъчно законодателство). Благодарение на нейната инициатива 100% от работещите в офиса предават по такъв начин дарения на благотворителни организации.