Български

Фундаментни стени и изби

Изграждането на стените и основите на фундаментите понастоящем е най-популярният начин за полагане основите на сградата

Това обаче не е достатъчно бързо и удобно решение, как полагането на фундаментната плоча.

За изработването на основите на фундамента Izodom препоръчва елементите MCFU 1/50. Те имат изолиращи стени на кофража с дебелина 5 cм всяка и 40-сантиметрово пространство, в което следва да се разположи арматурата и да се запълни с бетон.

Фундаментната плоча трябва да бъде положена върху слой постен бетон и хоризонтална хидроизолация. След изливането на фундаментната плоча върху вертикалните и хоризонталните плоскости използваме хидроизолация. Върху подготвената по такъв начин фундаментна плоча полагаме основите от кухи блокове за кофраж със съответно подбрана дебелина на външния изолационен слой. Когато решаваме да използваме елементи MCFU или MC, имаме на разположение бетонно ядро с дебелина 15 или 20 см, както и външен изолационен слой с дебелина 5, 10, 15 или 25 cм. Тази изолация предпазва сградата от измръзване.
Изби:

От елементите Izodom могат да се строят стените на избите. Изграждаме ги по аналогичен начин, както и външните стени. Поради земния натиск следва допълнително да се укрепят с арматура навсякъде, където има високо ниво на подпочвените води, да се използва хидроизолацията, предназначена за пенополистирол.
Стените и хидроизолацията следва да се предпазят, за да не се повреди тяхната цялост по време на засипването на изкопа.
Фигурата представя използването на фолио за предпазване на изолационните слоеве на стените на избата.
Представеното решение показва начина за подсилване облицовката на фундаментната плоча.