Български

Вие сте строителен предприемач
или архитект?

Искаш ли
работа?

Суровина и производство

В продължение на двадесет години Izodom изпита няколко вида суровини от различни производители.

В продължение на двадесет години Izodom изпита няколко вида суровини от различни производители. Доставчик на най-добрата суровина се оказа немската химическа компания BASF. Izodom вече няколко години използва изключително EPS, неопор (Neopor) и перипор (Peripor), предлагани от фирма BASF. Това е чиста суровина, произвеждана по екологично безопасен начин и има всички сертификати, които се изискват в ЕС.
Izodom произвежда профилни елементи от пенопласт в собствения си производствен завод в Полша – в гр.Здунска Воля близо до гр. Лодз. Именно тук гранулите на суровината се обработват в строителни елементи, изолационни плоскости и т.н.
За строителните елементи се използва изключително водна пара и електрическа енергия. Ние не добавяме никакви химични вещества, не използваме токсични лепила, разтворители, импрегнатори, бои. Нашите профилни елементи са изключително от гранули, същите от които се произвеждат чашки за кафе, кашони за превоз на замразени продукти или се запълват матраци против пролежаване за болни.
Как изработваме нашите профилни елементи?

По време на предварителната обработка суровината се подлага на въздействието на водна пара, което води до увеличаване на обема й от размера на зрънце сол до големината на зърно пипер. След първия контрол тя отлежава в силози, за да се подложи отново във формовъчната машина на въздействието на водната пара. Високата температура във формата слепва гранулите помежду им, като придава на продукта нужната форма и необходимата плътност. След излизането от машината продуктите преминават предварителен контрол за качество и се транспортират до склада. След известно време се извършват поредните изследвания и ако всички параметри съответстват, стоката може да се предава на клиента.

Чисто производство:
  • Всички отпадъци се преработват. Полученият регранулат се използва например, в строителството, като изолация, благодарение на което производството се смята за безотпадъчно.
  • Охлаждащата вода работи в затворен цикъл, затова ние не произвеждаме промишлени отпадъчни води.
  • Газовите остатъци след производствения процес това са минимално количество CO2 и водна пара.
  • Стараем се да намаляваме и оптимизираме консумацията на енергия, като използваме горещ въздух, който се изхвърля от компресорите за отопляване на складовото помещение.Системно рационализираме също така и производствения процес.