Български

Голяма полезна площ

При строителството на пасивна или енергийно ефективна сграда по технологията Izodom получаваме допълнителна полезна площ.

По какъв начин? Благодарение на отличните изолационни параметри на стените, едновременно запазващи малка дебелина.
Блок Super King Блок King Стандарт
Коефициент на топлоотдаване 0,1 W/m2K 0,15 W/m2K 0,28 W/m2K
Коефициент на топлинно съпротивление 10 m2K/W 6,66 m2K/W 3,57 m2K/W
Обща дебелина на елемента 45 cm 35 cm 25 cm
Да допуснем, че строим две двуетажни енергийно ефективни сгради с еднакви външни размери: първата по традиционния метод от керамзито-бетонни блокове или от пенобетон, изолирани с 20 cм пенопласт, а втората от елементи Izodom блокове King. Получаваме еднакви изолационни параметри на стените, около 0,15W/m2K. При строителство от профилни елементи Izodom с ширина само 35 cм, характеризиращи се с много добра изолация, на два етажа печелим повече от 10 м2 полезна площ.
А къде губим 10 м2 при използването на традиционните технологии?
Това е площта, построена с по-дебели стени.