Български

Принципи на строителство

Как да строим като използваме технологията Izodom?

Технологията Izodom, наричана технология на неразглобяемия кофраж, се състои в изграждането на бетонни или стоманобетонни конструкции направо на строителната площадка. Вместо традиционния кофраж от дъски или сглобяеми кофражни плочи, придаващи форма на стените, се използват профилни елементи от много твърд изолационен материал. От тези елементи се изгражда кофражът за всички стени, с оглед архитектурата на обекта. Стените се бетонират на височината на етажа. След втвърдяването на излетия бетон елементите на кофража не се отстраняват, а остават и играят ролята на топлинна изолация. Благодарение на това ние избягваме двойната работа: изграждането на конструкцията и допълнителната й топлоизолация.

Как да строим като използваме технологията Izodom?
Това е изключително лесно: следва да се поставят елементите Izodom последователно, както в детския конструктор LEGO до височината на етажа. Ние имаме на разположение почти сто елемента, които ще помогнат при моделирането на стените, ъглите, вратите, прозорците и еркерите. Много дългите елементи могат да се отрежат с ръчен трион и да се вградят на друго място. Когато кофражът за всички стени е готов се извършва армиране на свързващите елементи и поясите и запълването с бетон - едновременно на височина до 3м! Веднага могат да се поставят елементите на плочата и арматурата на плочата, да се изработи кофражът и да се излее бетонът. Плочата е готова! Преминаваме към следващия етаж!
Не е възможно да се създаде бързо и лесно по-здрава и енергийно ефективна конструкция.