Български

Арматура и окабеляване

Не е необходимо да се армират бетонните стени от кухи блокове Izodom.

В три-четириетажни сгради бетонът, без допълнително укрепване със стомана, издържа всякакви натоварвания. Само на няколко метра над височината на конструкцията може да се появи необходимост от армиране на стените – това винаги се решава от конструктора.
Той определя марката на бетона и при високите или сложни конструкции определя количеството и вида на необходимата арматура. Конструкторските изчисления могат да се извършват въз основа на стандартите, отнасящи се за проектирането на конструкция от бетон - напр., Eurokod 2: EN 1992-1-1:2004+AC:2008 E или националните норми.
Арматура използваме винаги при свързващите елементи, външните ъгли и поясите. Елементите Izodom имат специални водачи, улесняващи поставянето на хоризонталната армировка и обезпечаващи необходимия защитен слой на бетона, като поддържат ядрото на нужното разстояние от стената на кофража.
В земетръсните райони следва допълнително да се укрепят всички конструкторски елементи съгласно принципите, задължителни за района, в който се прави инвестицията. Ние с удоволствие ще ви доставим Информационното издание с принципите, отнасящи се до проектирането в земетръсни зони.

Окабеляване:
Принципът на изпълнение на окабеляването е много прост. Всички комуникации се стараем да прокараме във вътрешността на елементите преди тяхното бетониране, за да се избегне каквото и да било разбиване или изрязване на канали. Преди поставянето на стенните елементи, прокарваме кабелите в местата, където ще се изграждат стените и поставяме елементите на кофража, като прокарваме кабела през центъра на елементите.
Ако кабелите са с голям диаметър (напр. вентилация, канализация), мястото около кабела укрепваме, като използваме допълнителна арматура.
За да се запълнят изводите (напр. за отпадъчните води от мивката), изрязваме отвор в стената на кухия блок, прокарваме тръбата, а кухината уплътняваме с монтажна пяна.
Електрическите кабели прокарваме в защитни тръби. В стените на блока с термичен нож изрязваме монтажните канали и поставям в тях тръбите. Кабелите могат да се поставят и направо в каналите. След поставянето им запълваме каналите с монтажна пяна и гипс.
Поставянето на кабелите в стените, изграждани по технологията Izodom е изключително лесно. То позволява да се избегне издълбаването на канали и извозването на камъните, също така лесно може да се правят промени в електрическата инсталация, например да се премести електрическото гнездо на друго място.