Български

Бетониране

Стените могат да се бетонират с помпа, бункер, закачен под крана или ръчно

Бетониране с помпа:

Този метод за подаване на бетона позволява бързо да се изграждат стените на сградата и затова понастоящем той е най-популярен сред професионалистите. След поставянето на кофража от кухи блокове на височината на един етаж и укрепването на стените със специални подпори, можем да започнем подаването на бетона с помпа. Сместа се поставя в стените в кръг, т.е. след напълването на кофража на едно място на височина 1м, бавно се преместваме напред. След 2-3 кръга стените ще бъдат запълнени. Бетона подаваме с производителност 6-8м3/ч. При използването на блокове с плътност 30г/л ние сме сигурни, че те няма да се пукат под натиска на хидростатичното налягане на бетона. Опитните компании бетонират нашите елементи дори до 5 метрова височина на бетонния стълб! Отличната конструкция на ключалките, свързващи кухите блокове помежду им не им позволяват "да се разцепват" и не е необходимо да се свързват със скоба, както това се изисква при подобни, по-малко прогресивни решения.

Подпорите, укрепващи кофража за времето на бетониране с помпа могат да се купят от нас или да се вземат под наем. Ние използваме бетон с гъста пластична консистенция (27-14с се означава по метода на VEBE), с възможно най-малко съдържание на вода, с пластифицирани добавки, което позволява добре да се запълни кофражът и да се намали времето за сушене на бетона.

Допустима зърнистост – това е напълнител до ø 8мм. По-голям диаметър на напълнителя може да доведе до образуването на каверни в изгражданата стена. Бетона не вибрираме с вътрешни вибратори, можем да ръчкаме, вибрираме с външни вибратори, поставени от външната страна на кофража или да очукаме стените на кофража отвън, напр. чукайки с чук по дъска, поставена върху кухите блокове, напълнени с пресен бетон.
Бетониране с бункер с подвижно дъно:

При изграждането на високи сгради, когато имат на разположение кран, строителите се решават да подават бетона с бункер. След изграждането на бункера на нужната височина и насочването му към нужното място, бетонът се полага като се използва отварящото се дъно на бункера.
Бетониране ръчно:

С цел намаляване на разходите могат да изграждат стени на редове – по три реда кухи блокове (т.е. 75 cм) и ръчно да се заливат с бетон, приготвен на строителната площадка. Класът на бетона и арматурата трябва да съответства на проекта на конструкцията на сградата. Полаганият бетон трябва да се сгъстява чрез "ръчкане". По време на бетонирането ще бъде нужно специално метално корито, използването на което предотвратява замърсяването на ключалките, свързващите елементи. Може да се използват също и половинки тръби PVC. Това решение е доста трудоемко и изисква надзор от опитен инструктор.