Български

Липса на термични мостове

Дебелината на изолационния слой - това не е всичко

Важен е и въпросът за липсата на термични мостове. Какво е термичен мост? Това са фрагменти от външната преграда на сградата, характеризиращи се с по-ниско ниво на топлоизолация в сравнение със съседните им строителни елементи. Отпускането на изолационния слой може да бъде линейно (напр., пролуките между свързването на изолиращите плочи) или точково (мястото на пробив на изолационния слой).

Термичните мостове водят не само до изтичане на топлинна енергия. Охлаждането на елементите на конструкцията може да стане причина за кондензиране на водната пара и овлажняване на строителните или изолационните материали, а дори и за появата на мухъл и гъбички. Качеството на изолационния слой е най-добре да се проверява чрез използването на инфрачервени изображения.

На това инфрачервено изображение не се виждат никакви разкъсвания или перфорации на изолационния слой. Така изглеждат сградите, построени по технологията Izodom. Плътен, непрекъснат слой изолация свързан помежду си със система ключалки, не е необходимо да се използват монтажни щифтове; специалните свързващи елементи, закрепването на плочите и съответната изолация на покрива възпрепятстват образуването на термични мостове без допълнителни инвестиции за покупката на материали и цената на работната сила.
Изображение на тухлена сграда, изолирана с плоскости от пенополистирол. Светлите линии показват наличието на кухини между плоскостите. Жълтият цвят на долната повърхност на свързващия елемент свидетелства за изтичането на топлина около прозоречната дограма.
Светло-сините точки – това са точковите термични мостове, свързани с перфорацията на изолационния слой през крепящите щифтове на изолационния панел. Големият брой термични мостове намалява влиянието на дебелия слой изолационен материал.
Инфрачервените изображения са достъпни благодарение на любезността на фирма www.kejor.pl.