Български

Покриви

Елементите Izodom са предназначени за използване като кофраж и изолация – от основите до покрива

О тях лесно се изграждат тавански и калканни стени. Много лесно се поставя подложката, като се избягва образуването на термични мостове в местата на свързване на стените и изолацията на покрива, тъй като външният изолационен слой на елемента MP се свързва направо с изолацията между фермите (снимката долу). Когато има пряк достъп до бетонното ядро, лесно се завинтва подложката към конструкцията на таванската стена. Не трябва да се забравя, че най-напред следва да се постави хидроизолацията.
Много изгодно се вграждат елементите от конструкцията на покрива в стените Izodom – така, както е показано на снимките.
Технологията Izodom не ограничава типа на покривите (плоски, обратни, във вид на плик, двускатни). Могат да се използват всякакви покрития: керамични керемиди, метални керемиди, рубероид и т.н.
Обратни покриви:
Все по-голяма популярност получават така наречените „обратни покриви”. Графиката показва пример за решаването на такава конструкция в системата Izodom. Следва да се обърне внимание на използването на изолационни елементи Izodom и елемента MP, улесняващ изграждането на пояса.
Пример за изпълнението на плосък покрив с подготвени опорни елементи за цистерни с вода – Обединени Арабски Емирати.
Понастоящем извършване проектните работи за елементи между- и надфермената изолация на покрива. Резултатите от работите ще публикуваме през първото тримесечие на 2011 година.