Български

Вие сте строителен предприемач
или архитект?

Искаш ли
работа?

Екология

Как съзнателният избор на строителна технология помага за опазването на околната среда?

Изборът на технология и проект има решаващо значение за околната среда. Добрата изолация това не са само малки разходи за енергия, но и намаляване на емисията на CO2 в продължение на десетилетия експлоатация на сградата. Изключително значение има правилният проект. Продуктите Izodom обикновено се използват при съвременните пасивни и енергийно-ефективни сгради, като съществено намаляват потреблението на изкопаеми горива.

Обсъждайки проект, екологически чист за околната среда, добре е да се поинтересувате от начина на производство на строителните продукти, възможността за рециклиране на строителните отпадъци, както и натоварването на околната среда при транспортирането на материалите до строителната площадка.