Polski

Fundusze unijne

Projekt „Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes”


Nasza Spółka wzięła udział w targach Batibouw w Belgii w dniach 22.02.2018 – 04.03.2018. Udział w wyjeździe został dofinansowany w ramach realizacji projektu „Łódzkie w Brukseli - promuje łódzki biznes”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU


Projekt "Innowacyjne technologie wykorzystania styropianu, w zakresie opracowania znacząco ulepszonych i zaawansowanych technologicznie styropianowych materiałów budowlanych, w postaci wentylowanej płyty izolacyjno-dociepleniowej oraz izolowanych akustycznie pustaków ściennych"Spółka realizuje również projekt pt. "Innowacyjne technologie wykorzystania styropianu, w zakresie opracowania znacząco ulepszonych i zaawansowanych technologicznie styropianowych materiałów budowlanych, w postaci wentylowanej płyty izolacyjno-dociepleniowej oraz izolowanych akustycznie pustaków ściennych".

Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R, prowadzących do pozyskania wiedzy odnośnie technologii wykorzystania styropianu, opracowania znacząco ulepszonych i zaawansowanych technologicznie styropianowych materiałów budowlanych w postaci płyty wentylowanej oraz izolowanych akustycznie pustaków ściennych.

Rezultatem projektu będzie osiągnięty etap zaawansowania, pozwalający na urynkowienie innowacyjnych płyt wentylowanych i pustaków ściennych o podwyższonych właściwościach akustycznych. Odbiorcami rezultatów projektu będą inwestorzy budownictwa mieszkaniowego, deweloperzy, przemysł, a zwłaszcza budownictwo pasywne i energooszczędne. Ponadto, płyty wentylowane będą adresowane do właścicieli już istniejących budynków, którzy zamierzają przeprowadzać prace osuszające, np. w ramach termomodernizacji.

Realizowany Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, 6. Oś priorytetowa: I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy Działanie: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

 • Wartość Projektu: 970 684,00 zł
 • Udział Unii Europejskiej: 593 660,00 zł
 • Okres realizacji: 2016 – 2018

 • Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 11.10.2017
  Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 15.03.2018
  Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 16.05.2019  Projekt "Innowacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA"  Realizowany przez naszą Spółkę Projekt pt. "Innowacyjne kompleksowe izolacje termiczne budynków w ofercie IZODOM 2000 POLSKA" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. w Warszawie w dniu 30.11.2009 r, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Działanie 1.4 - 4.1. Regionalną Instytucją Finansującą jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Po pozytywnym zatwierdzeniu projektu przez Instytucję Zatwierdzającą umowę o dofinansowanie podpisano dnia 22.07.2010 r.
  • Wartość Projektu: 7.516.146,00 zł
  • Udział Unii Europejskiej: 2.962.590,00 zł
  • Okres realizacji: 2009 - 2011

  Realizowany przez naszą spółkę Projekt składa się z dwóch Etapów:

  I Etap tj. część badawcza projektu - obejmuje prace rozwojowe w zakresie: innowacyjnej płyty perymetrycznej, żelbetowej płyty fundamentowej, wielkoformatowej dachowej płyty izolacyjnej.

  II Etap tj. część wdrożeniowa projektu - przewiduje wdrożenie wyników przeprowadzonych prac rozwojowych do produkcji nowych elementów izolacji termicznej budynku poprzez:
  • budowę budynku produkcyjno-magazynowego do produkcji 3 nowych wyrobów,
  • budowę budynku laboratoryjnego z częścią administracyjno-wystawienniczą,
  • zakup środków trwałych do produkcji nowych wyrobów (agregat wtryskowy formierski oraz formy),
  • zakup wyposażenia do kontroli planowanego procesu produkcyjnego,
  • utworzenie w strukturze organizacyjnej komórki B+R i umiejscowienie ich w dwóch wybudowanych obiektach.


  Projekt "Wzrost konkurencyjności Firmy Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. poprzez udział w targach i misjach"  Kolejnym realizowanym przez naszą Spółkę projektem jest projekt pt. "Wzrost konkurencyjności Firmy Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. poprzez udział w targach i misjach" Współfinansowany jest on przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie w dniu 28.12.2012r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.
  Po pozytywnym zatwierdzeniu projektu przez Instytucję Wdrażającą umowę o dofinansowanie podpisano dnia 07.11.2013r.
  • Wartość Projektu: 731 406,00 zł
  • Udział Unii Europejskiej: 418 905,00 zł
  • Okres realizacji: 2012 - 2015


  Projekt SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja nr POIR.02.03.03-20-0001/18


  Spółka realizuje projekt : SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja nr POIR.02.03.03-20-0001/18
  Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.
  • Wartość projektu: 9 921 800,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

  Szczegóły projektu  Projekt SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16


  Spółka realizuje projekt : SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16
  Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r., który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.
  • Wartość projektu: 6 105 966,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 4 225 460,00 zł

  Szczegóły projektu  Projekt Udział Izodom 2000 Polska w działaniach promocyjnych branżowego programu promocji Budowa i wykończenie budowli


  

Kolejnym realizowanym przez naszą Spółkę projektem jest projekt pt. "Udział Izodom 2000 Polska w działaniach promocyjnych branżowego programu promocji Budowa i wykończenie budowli". Współfinansowany jest on przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Podziałanie 3.3.3 :wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.
  Po pozytywnym zatwierdzeniu projektu przez Instytucję Wdrażającą umowę o dofinansowanie podpisano dnia 21.12.2018r.
  • Wartość Projektu:284 200,00 zł
  • Udział Unii Europejskiej: 170 520,00zł
  • Okres realizacji: 2018- 2019