Български

Фундаментна плоча

Не е необходимо да убеждаваме някого, че инвестицията в изолация на стените е много изгодна

Освен това топлинната енергия излиза не само през външните стени, но и през прозорците, плочите, покрива и през пода. Това води до повишен интерес към изолацията на горните и подземните части на сградата.

Нова тенденция в строителството е използването на фундаментни плочи вместо традиционните фундаментни основи и фундаментни стени. Фундаментната плоча е изливаната на мястото на строителството бетонна плоча, армирана с класически стоманени пръти или разпръсната армировка. За дебелината, класа бетон и количеството арматура решение взема проектантът в зависимост от почвените условия и вида на обекта. Най-често дебелината е от 15 до 25cм.
Полагане на елементите на стените върху фундаментната плоча.
Главните предимства при използването на фундаментната плоча са:
 • Бързина и лесно изпълнение
  най-напред в резултат от ограничаване продължителността и по-малкия обем изкопни работи, както бързина при изготвянето на арматурата от нашите елементи. Евентуалното време за изработване на фундаментната плоча при използване на елементите на Izodom – ден и половина, докато подготовката на традиционните фундаментни основи и фундаментни стени продължава около една седмица.
 • стабилност.
  Плочата е монолитен елемент, много по-стабилен отколкото комплекта основи и стени. Това се случва поради това, че натоварването нае сградата се разпределя върху значително по-голяма повърхност и загубата на опора на едно място не води до повреда на конструкцията както при свлачища и слягания.
 • по-лесна термична и влагоустойчива защита.. Плочата по-лесно се изолира – не е необходимо да се прави хоризонтална и вертикална изолация на страничните стени, под основата или върху основата на фундамента, тъй като това се прави при фундаментната стена.
 • плочата
  се прави много по-лесно, затова съществува по-малък риск от допускането на грешка при изработката. Колкото е по-сложно решението, толкова по-голяма е вероятността изпълнителят да допусне грешка. Плочата е елемент с изключително проста структура, затова такива случаи са изключени.
 • Полагане на плочата на малка дълбочина.
  Доста често се оказва, че плочата може да се положи на дълбочина само 0,5м. С това се минимизира обемът на извършваните необходими изкопни работи, което значително намалява разходите и ускорява извършването на работите.
Как се изгражда плочата?
 1. След избирането на земята полагаме нивата на инсталацията за водоснабдяване и канализация и останалите инсталации (електрическа, газова, телефонна). След това полагаме и уплътняваме дренажния слой, напр., от чакъл или трошен камък. Преди полагането на елементите на кофража правим хидроизолацията, за сме сигурни, че евентуално високо ниво на подпочвената вода няма да има отрицателно влияние върху фундаментната плоча. Главното е каналите на всички инсталации и устройства да са изведени точно на местата, посочени в документацията. Това ще помогне да се избегнат ненужното издълбаване на канали или поставянето на монтажни тръби на по-нататъшните етапи от работите. Монтажните тръби след това се прокарват през ядрата на стените преди бетонирането им.
 2. Изолационните елементи на кофража поставяме така, че да се получи необходимата големина и форма на плочата. Долните елементи се свързват помежду си чрез жлебове, благодарение на използването на „извити” ключалки. Жлебовете се свързват помежду си с ключалки от типа „лястовича опашка”. На отделните елементи можем да придадем необходимите размери, като подрежем с ръчен трион или със специален термонож (в офертата на Izodom). Изолационният материал, от който са изработени елементите на кофража е перипор (Peripor) – това е пенополистирол с модификатори, намаляващи поглъщането на влага, с много висока плътност. Повишената плътност на перипора (Peripor) позволява равномерно да се пренася натоварването на сградата, което преизчислена за 1cм2 варира от 0,3 до 1кг/1cм2 (данните се отнасят за строителството на еднофамилни къщи).
 3. Кофража, изработен от изолиращи елементи покриваме с фолио, което ще служи като допълнителна хидроизолация. Традиционно решение на фундаментната плоча, изградена с трудоемък дървен кофраж. На снимката се вижда подготвената инсталация за водоснабдяване и канализация.
 4. Следващият етап от работите е поставяне арматурата на плочата – съгласно документацията. Това може да бъде традиционната арматура във вид на мрежи или мрежи от стоманени пръти, разпръсната арматура или смесено решение, основано на използването на тези две решения.
 5. Върху хоризонталните краища на периферните елементи на кофража се разполагат правоъгълни канали, в които по време на бетонирането следва да се установят закрепването за придаването на якост във вид на правоъгълни стоманени тръби (достъпни в офертата на Izodom). Целта на това решение е отстраняването на евентуални деформации на кофража в резултат от натиска на полагания бетон.
 6. Кофражът се запълва с бетон от нужната марка. Не трябва да забравяме за консистенцията му. Местата, в които са се намирали стоманените крепежи, запълваме с профилни елементи от изолационен материал, предлаган от Izodom. Тези места могат да се попълнят също и с монтажна пяна, но стойността на такова решение ще бъде много по-висока.
По такъв начин получаваме стабилен и добре изолиран фундамент на сградата.
Пример за използването на изолирана фундаментна плоча в пасивна сграда в Германия.