Български

Вътрешни стени

От елементите Izodom могат да се изграждат вътрешни носещи и преградни стени.

За преградните стени препоръчваме елемента MCF 1/15 с тънък изолационен слой и 8cм бетонно ядро. Вътрешните носещи стени имат бетонно ядро с дебелина 15cм. В зависимост от тяхната функция се използват елементи с планки от пенополистирол или твърда пластмаса – MCFU и MCF. Видът на планките влияе върху пожароустойчивостта на стените.
Използването на елементите от системата за изграждане на всички стени и запълването им с бетон, подаван от бетонни помпи, позволява много да се намали времето за строителство. Такова решение прекрасно укрепва цялата конструкция, тъй като бетонът, намиращ се във всички стени е монолитен конструкторски елемент.

Изолацията на вътрешните стени намалява топлинната инерция на сградата. Много важно е поддържането на необходимата температура на въздуха вътре в сградата, отговаряща за топлинния комфорт, който изпитват жителите. Кой би искал да плаща за поддържането на няколкостотин тонна конструкция на сградата при стайна температура? Ниската топлинна инерция ще бъде важна при използването на съвременни, интелектуални отоплителни системи.
На привържениците на отмиращата вече философия, предполагаща натрупването на топлина във вътрешните стени, ние предлагаме друго решение. Добре изолираните външни стени Izodom могат да се свържат с тухлени или системни вътрешни стени така, както е представено на горепосочената фигура. Това ще позволи натрупването на енергия, за да се отдава тя във въздуха, когато температурата вътре в сградата започне да се понижава.

Трябва да се отбележи, че стените Izodom имат пожароустойчивост, отговаряща на изискванията на нормите на ЕС. Елементите с планки от пенополистирол могат да се използват при строителството на еднофамилни къщи. За строителството на жилищни блокове, административни сгради или преградни стени между къщи-близнаци трябва да се избират елементи MCFU с планки от пластмаса. След бетонирането те образуват монолитна бетонна стена с най-висок клас пожароустойчивост. Това потвърждава нашия сертификат, сочещ обозначението на елементите MCFU REI 120.

Окачени шкафове на стените:
За да се окачат на стената леки предмети до около 2кг могат да се използват куки, закрепени в слоя мазилка или гипсокартонена плоскост. Тежки предмети като бойлери, цистерни с вода или кухненски шкафове следва да се монтират като се използват дюбели с диаметър 8 мм и дължина 15cм. След забиването в бетона на дълбочина 10cм дюбелът позволява да се издържа натоварване около 150 кг. По тежките предмети закрепваме с няколко дюбела или върху системни монтажни планки.
Прозорци и врати:
Дограмата на прозорците и вратите се поставя по аналогичен начин – укрепваме ги с дюбели в бетоновото ядро. Дървените клинове позволяват да се закрепи дограмата на нужното място. Кухините запълваме с монтажна пяна. Следва да се обърне внимание, че касите на вратите и прозорците са много добре изолирани и не се получава измръзване около отворите.