Български

Външни стени

При изграждането на стените на обекта подреждаме отделните елементи Izodom един до друг като кубчета Lego.

За изграждането на външните стени Izodom предлага богат асортимент елементи на кофража с дебелина на бетонното ядро 15 или 20cм и обща топлинна изолация от 10, 15, 20 или 30cм. Тези елементи позволяват изграждането на конструкцията заедно с топлоизолацията й, което е възможно благодарение на запълването с бетон на ядрото на елементите. В зависимост от използваните елементи Izodom, ще получим стени с отлични изолационни параметри дори при стандартното пасивно строителство.

При изграждането на стените на обекта подреждаме отделните елементи Izodom като кубчета Lego.
Намалявайки елементите до размерите съгласно технологичния проект ние използваме тапи, затварящи кофража и едновременно правим отворите за прозорците и вратите. Всички елементи са проектирани и изработени в модел 5cм.
Дължината на елементите дори 2м, води до това, че получаваният кофраж е изключително здрав и стабилен. Специалната система ключалки, свързваща последователните редове профилни елементи помежду им обезпечава солидното и здраво свързване. Елементите Izodom не изискват свързване помежду им с помощта на разтвори, лепила или телени съединения, както при другите подобни системи. Не възниква също така и проблем с разцепването на кухите блокове след запълването им с бетон.

Строителният модул на системата Izodom е 5cм – както за височината, така и за дължината и ширината на стените. Това означава, че всички размери трябва да се делят на 5. Независимо от дебелината елементите винаги са с височина 25cм. Ако има необходимост от избор на височина, например на прозорец, може да се използва 5-сантиметров елемент MH, наричан коректор на височината. Ако е необходимо намаляване на елементите върху страничните им повърхности са разположени вертикални жлебове на всеки 5cм, улесняващи точността на рязане на елемента за нужния размер.
След полагането на елементите на височината на етажа ги покриваме с елемента за опора на плочата, снабден само с външна изолационна стена. Тази стена е отлична термична изолация, защитаваща пояса и плочата.

Елементите с 15cм ядро изискват 128 л бетон на всеки квадратен метър от повърхността на стената, а елементите с 20cм ядро - съответно 160 л/м2