Български

Плочи

Върху носещите стени Izodom могат да се поставят всякакъв тип плочи

Дебелата бетонна носеща стена може да издържа натоварвания с най-тежки решения, като например сглобяеми плочи, ребрести плочи, бетонни плочи, изливани на място. Но вече няколко години се отказват от тежките трудоемки технологии и преминават към леки, прости и бързи при монтажа, както и обезпечаващи необходимата термична и звукоизолация.

Izodom предлага използването на изключително леки и изолиращи плочи собствено производство. Елементите на кофража на плочата се поставят на редове така, че между редовете на всеки 75cм да се получат специални вдлъбнатини. В тези вдлъбнатини се слага основно арматурата на гредите на плочата. Тази арматура може да се поръча в Izodom – това е комплект решетки, състоящи се от стоманени пръти с дължина, избрана с оглед конкретния проект. Арматурата на плочата най- често представлява мрежа с дупки 20cм x 25cм от тел с диаметър 5мм или 6мм, която се поставя върху профилните елементи на плочата. Мрежата може да се купи в местните строителни магазини.

Подготвената плоча се залива с бетон с дебелина 5 или повече сантиметра, в зависимост от проекта, над горните елементи на плочата. По такъв начин получаваме панелно-ребреста конструкция: плоча няколко сантиметра, армирана с мрежа, която се поддържа върху стоманобетонови ребра. Товароносимостта на тази конструкция се избира винаги от конструктора. При натоварвания повече от 150кН/м2 товароносимостта на плочата може да се увеличи, като се избере бетон висок клас, като се увеличи височината на конструкцията на гредата или увеличи количеството арматура на реброто.
Всички системи на стенните елементи, независимо от външната дебелина на изолационния слой съдържат профилен елемент MP – "елемент да опора на плочата". Този елемент е снабден изключително с външната стена на кофража за запазване на плътната топлинна изолация, като едновременно с това поддържа конструкцията на площта върху бетонната носеща стена. Елементите MP позволяват удобно да се постави арматурата на пояса преди заливането на плочата с бетон. Допълнително предимство на това решение е това, че плочата образува монолитно съединение с конструкцията на стените, а външният слой топлинна изолация не се нарушава в равнината на плочата.
Плочи с отвори повече от 5,50м изискват използването на пет сантиметрова дебелина на препокриващите се елементи, увеличаващи височината на носещите ребра, а едновременно увеличаващи общата височина на плочата.

Таблица, представяща конструкторската височина на плочите в зависимост от отворите.
Плоча Izodom – преди заливането с бетон. Редовете профилни елементи с разположени между тях сглобяеми решетки, но още непокрити с мрежата, армираща плочата.
На снимката е представена плочата след заливането с бетон. На краищата й се виждат ключалките на елементите MP готови за свързване със стенните елементи на следващия етаж. От плочата е изведена комуникацията – в местата, в които се предвижда изграждането на стените на следващия етаж.
Съществуват няколко начина за довършване на плочите Izodom. Най-популярният метод е нанасянето на гипсова мазилка на мокро или поставянето на гипсокартон. Гипсокартонените плоскости трябва да се залепват към профилните елементи на плочата и да се използват болтове, които се закрепват преди заливането към дървените греди, намиращи се в долната част на ребрата.
При строителството на стени по технологията Izodom уверено могат да се използват всякакви решения на плочите.
Елементите на дървените плочи изискват използването на влагоустойчива изолация в местата на допир с бетона.
На снимката е показан пример за комбиниране на плоча и жилищно таванско помещение с подово отопление – Италия, Милано, 2009.
Традиционните ляти плочи са тежки, изискват използването на голям брой подпори, а тяхната изработка е трудоемка (България):
Сглобяемите плочи са много бързо решение, но изискват използването на кран (Мароко).