Български

Бързина на строителството

Пълната система Izodom – това са почти 100 елемента, свързващи се помежду си като в детския конструктор Lego

Когато мислим за външните стени най-често си представяме стена от червени тухли. Ръстът на цените на електроенергията доведе до това, че към тази представа се прибави и слой топлоизолация – от полистирол или минерална вата.

Последните десетилетия показват, че такова решение се използва все по-рядко. Инвеститорите обръщат внимание не толкова на представата за строителството, колкото на фактите. Ключови въпроси стават такива технологии, като здравина и енергийна ефективност, времето, необходимо за строителството на сградата, здравината на неговата конструкция и пълната изолация, както и общата себестойност на строителството. Несъмнено, когато плащащ за изграждането и за топлоизолацията на стените, плащаш два пъти.

Пълната система Izodom – това са почти 100 елемента, свързващи се помежду си както в детския конструктор Lego. Колкото повече елементи има в системата, толкова по-бързо може да се извършва строителството, тъй като се свежда до минимум работата, необходима за изпълнение на строителната площадка.

Идеята, заложена в основата на създаването на технологията Izodom е колкото се може по-бързо изграждане на кофража от изолационен материал на височината на всички етажи и запълването му с бетон с помощта на помпа.

Благодарение на използването на технологията Izodom бригада от четири работника може да изградят стените на един етаж от сградата с площ 180 м2 за 5 работни дни. При добре подготвено нулево ниво, поставянето на кофража на всички стени, заедно с полагането на кабелите в тях, моделирането на отворите за прозорците и вратите, както и монтирането на опорите, необходими по време на бетонирането – тази работа ще отнеме 3 дни. Бетонирането ще продължи около 4-5 часа на четвъртия ден. Петият ден – демонтаж на опорите и започване на работите на покрива.

Времето е пари, не бива да се забравя за здравината и качеството.

Може ли да се строи по-бързо? Може, но не без негативното влияние върху здравината на изгражданата конструкция и изолацията. Технологията Izodom е най-бързата, но едновременно с това най-здравата измежду енергийно ефективните технологии.

Кои други фактори решават бързите темпове на работа по системата Izodom?

Леките строителни елементи по-лесно се транспортират и вграждат в стената. 1 м2 от нашите профилни елементи тежи от 3,6 до 7,3 кг. Отделните елементи са снабдени с канали, улесняващи отрязването. Специалните ключалки гарантират бързия монтаж, а съответните вътрешни контури на елементите позволяват без проблеми да се поставя арматурата на нужното място.

Ние гарантираме устойчивостта на елементите Izodom при полагането на бетона на височина до 3м. Едновременно с това бихме искали да обърнем внимание, че опитна бригада за една смяна е в състояние да запълни стените на височина дори до 5 м, като се запазват всички якостни параметри.

Ръчен трион, нивелир, подпори, закрепващи кофража по време на бетонирането и поддържащи го във вертикално положение – това е основното оборудване, което се използва на строителната площадка. Като използвате услугите на опитна строителна фирма или строите със собствени сили под ръководството на експерт, можете да изграждате здрави и енергийно ефективни сгради с безпрецедентни темпове.
Type of material Time consumption
Small-sized ceramic elements about 5 - 6 hours/ 1 m2
Medium-sized calcium-silicate or gas concrete blocks about 4 - 5 hours/ 1 m2
Izodom elements - unexperienced team about 1 hours/ 1 m2
Izodom elements - rationally managed team with minimum experience about 0,3 hour/ 1 m2
Material Amount of material handled manually per 1m2 of the wall
Calcium-silicate blocks - 25 cm 324 kg
Ceramic bricks - 25 cm 360 kg
Gas concrete - 49 cm 245 kg
Izodom elements - 45 cm 7.3 kg
Izodom elements - 35 cm 6.5 kg