Polski

Brak mostków termicznych

Grubość warstwy izolacyjnej to nie wszystko

Ważną kwestią jest również brak mostków termicznych. Czym są mostki termiczne?
Są to po prostu fragmenty przegrody zewnętrznej budynku charakteryzujące się znacznie niższym poziomem izolacyjności termicznej w porównaniu z sąsiadującymi z nimi elementami budowlanymi. Osłabienie warstwy izolacyjnej może występować liniowo (np. szczeliny na łączeniu płyt izolacyjnych) lub punktowo (miejsca przebicia warstwy izolującej).

Mostki termiczne nie tylko powodują ucieczkę energii cieplnej. Poprzez wychłodzenie elementów konstrukcji może dochodzić do wykraplania się w nich pary wodnej i zawilgocenia materiałów konstrukcyjnych lub izolacyjnych, a nawet do rozwoju grzybów i pleśni. Jakość warstwy izolacyjnej najlepiej weryfikować przy użyciu zdjęć termowizyjnych.
Na tym zdjęciu termowizyjnym nie widać żadnych nieciągłości ani perforacji w warstwie izolującej. Tak wyglądają budynki wzniesione w technologii Izodom. Odpowiednio gruba, ciągła warstwa izolacji spięta ze sobą systemem zatrzasków, brak konieczności stosowania kołków mocujących, specjalne elementy nadprożowe, podparcia stropu oraz odpowiednia izolacja dachu pozwalają uniknąć powstawania mostków - bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych na zakup materiałów i robociznę.
Zdjęcie budynku murowanego, ocieplonego płytami styropianowymi. Jasne linie wskazują na występowanie szczelin między płytami.
Żółty kolor dolnej powierzchni nadproża świadczy o ucieczce ciepła wokół ramy okiennej.
Jasnoniebieskie punkty to punktowe mostki termiczne spowodowane perforacją warstwy izolującej przez kołki mocujące płyty izolacyjnej. Duża liczba mostków termicznych może zniwelować efekt zastosowania grubej warstwy materiału izolującego.
Zdjęcia termowizyjne udostępnione dzięki uprzejmości firmy www.kejor.pl.