Polski

Jesteś wykonawcą budowlanym
lub architektem?

Chcesz z nami
współpracować?

Budowa i użytkowanie

Wieloletnie oszczędności...

Emisja CO2: Dobra izolacja budynku, stosowanie rekuperatorów, solarów, a także odpowiedni dobór sprzętu AGD pozwala zmniejszać roczną emisję CO2 nawet o 70% przez dziesiątki lat. Ważnym elementem jest kompleksowa izolacja budynku - od fundamentów, poprzez ściany, aż po dach. Im lepiej ocieplimy dom, a także w im lepsze urządzenia pomagające oszczędzać energię zostanie on wyposażymy, tym niższa będzie emisja CO2.

Transport: Fakt, że na plac budowy dostarczany jest komplet elementów dobranych odpowiednio do potrzeb konkretnego projektu, minimalizuje ilość materiałów budowlanych, które należy dostarczyć na plac budowy.

Transport: Analizując dany projekt budowlany Izodom oblicza dokładną ilość elementów potrzebnych do jego realizacji,
co minimalizuje ilość odpadów, które pozostają po zakończeniu prac i które należy wywieźć i zutylizować.

Mniejsza ilość gruzu: Prace wykonywane zgodnie z zaleceniami Firmy, tj. poprowadzenie instalacji wewnątrz rdzeni elementów przed ich zabetonowaniem, pozwalają uniknąć kucia ścian, co znacząco zmniejsza ilość gruzu betonowego, który należy usunąć.

Minimum odpadów budowlanych: Odcięte fragmenty zbyt długich elementów - niepotrzebne np. w miejscu instalacji okna, można wbudować w innym miejscu ściany.
Ciemne czoła bloczków to miejsca ich ucięcia.
Odcięte fragmenty są wbudowane w górnych warstwach ściany.
Mniejsze zużycie drewna: Budując tradycyjnymi metodami zużywa się bardzo dużą ilość desek i drewnianych kołków wykorzystywanych do skonstruowania szalunków i podpór. System Izodom pozwala znacznie zmniejszyć lub nawet wyeliminować konieczność stosowania drewna na placu budowy. Zamiast przygotowywania szalunków do nadproży lub wieńców wystarczy zastosować specjalne elementy MP i ML. Zamiast wielu stempli podtrzymujących szalunek nadproża można bez zastanowienia użyć elementów Izodom, które na późniejszym etapie zostaną wbudowane w ściany.

Na zdjęciu poniżej przedstawiono sposób wznoszenia ścian wraz z otworami bez użycia szalunków drewnianych i stempli.
Na tym placu budowy doświadczona ekipa wykonawcza wykonała prace bez użycia drewna.

Główną i wartą ponownego podkreślenia zaletą technologii i produktów Izodom jest ich energooszczędność
i trwałość, pozwalająca zmniejszyć obciążenie środowiska przez wiele lat korzystania z budynku.