Polski

Narożniki i Nadproża

Technologia Izodom umożliwia składanie szalunku narożników na kilka sposobów

Elementy można łączyć ze sobą zakładkowo, wycinając w boku ścianki jednego z nich otwory pozwalające na monolityczne połączenie betonu w narożniku. Brak wycięć spowodowałby dylatację betonu ułożonego w jednej ścianie w stosunku do betonu ułożonego w ścianie drugiej.
Łączenie elementów w kolejnych warstwach „na zakładkę” umożliwia spinanie ze sobą poszczególnych elementów, usztywnia szalunek i pozwala uniknąć osłabienia warstwy izolacji.

Możliwe jest stosowanie elementów narożnikowych produkowanych przez Izodom. Do dyspozycji jest wiele elementów narożnikowych o kącie załamania 45* lub 135*, przeznaczonych do szybkiego wznoszenia wykuszy. Elementy takie, jak np. MCFU 35 E 45*, oferowane są w wersjach "lewy" "prawy" oraz "wewnętrzny" "zewnętrzny". Wspomniane cztery elementy można łatwo łączyć ze zwykłymi elementami ściennymi. Z ich wykorzystaniem można również w prosty sposób wykonywać załamania ścian - tak często stosowane ostatnio przez projektantów.
Ściany półokrągłe lub załamane pod innymi kątami można w nieskomplikowany sposób wykonać z elementów "zawiasowych" MCF 0,7 pozwalających na dowolne ustawienie kąta załamania ściany. Fotografia poniżej przedstawia ścianę załamaną w dwóch miejscach, przemurowaną pustakiem w dolnej warstwie. Takie usztywnienie zastosowane przed zabetonowaniem powoduje, że płaszczyzny obu części ściany idealnie się pokryją i montaż drzwi na późniejszym etapie nie będzie kłopotliwy.
Technologia Izodom nie wymaga stosowania dużych ilości zbrojenia, gdyż ściana 15 lub 20cm sama w sobie jest bardzo wytrzymała. Narożniki i nadproża, tak jak w przypadku innych technologii, są miejscami wrażliwymi i za każdym razem wymagają dodatkowego wzmocnienia.

W narożnikach stosuje się pionowe zbrojenie dwoma prętami o średnicy 10mm wzmacniające łączenie ścian. Jest to ważnie szczególnie w przypadku styku ściany szczytowej i bocznej w budynkach z dwuspadowymi dachami. W każdej warstwie elementów styropianowych układa się specjalne owalne strzemiona wykonane z drutu zbrojeniowego o średnicy 5mm lub 6mm, tak jak na poniższej ilustracji.
Nadproża:

Nadproża wykonuje się z elementów ML, które w przekroju poprzecznym przypominają literę U. Jednometrowe elementy łączy się między sobą przy pomocy zamka typu "pióro i wpust", uzyskując żądaną długość szalunku wykonywanego nadproża.
W tak przygotowanym szalunku układa się zbrojenie przewidziane przez projektanta, podpiera się je i wypełnia betonem. Szalunek nadproża można podstemplować umieszczając pod nim deskę i kilka stempli.
Można również przemurować otwór elementami Izodom, które na czas betonowania będą pełnić funkcję podpory. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować konieczność używania drewna i powoduje, że ściany po obydwu stronach otworów są wykonane idealnie w tej samej płaszczyźnie.

Po zabetonowaniu otrzymujemy wytrzymałą żelbetową belkę nadprożową monolitycznie połączoną z konstrukcją ścian nośnych, na których jest oparta. Zastosowanie elementów szalunku izolującego idealnie chroni przed powstawaniem mostów termicznych.
Przykład zastosowania pustaków jako podparcia nadproża na czas betonowania. Szybko, czysto i bez stosowania drewna.
Efekt po zabetonowaniu - idealnie ciągła warstwa izolująca.