Polski

Płyta fundamentowa

Nikogo nie trzeba przekonywać, że inwestycja w izolację ścian jest opłacalna.

Płyta fundamentowa to najnowszy produkt oferowany przez Izodom 2000 Polska, który z powodzeniem może być stosowany zamiast tradycyjnych ław i ścian fundamentowych. Jest to wylewana na placu budowy płyta betonowa, zbrojona klasycznymi stalowymi prętami lub zbrojeniem rozproszonym.

Do jej wykonania wykorzystywane są podstawowe elementy szalunkowe produkowane przez Izodom. Pozwalają one na uzyskanie różnorodnych kształtów płyty fundamentowej - zgodnie z projektem obiektu. O klasie betonu i ilości zbrojenia decyduje projektant.

Grubość płyty fundamentowej wynosi 25 cm. W wyjątkowych wypadkach, na życzenie projektanta - możliwe jest zwiększenie grubości nawet do 40cm poprzez zastosowanie specjalnej nakładki zwiększającej wysokość elementu krawężnikowego - a więc zwiększającego grubość płyty żelbetowej. Grubość izolacji może być zwiększona o kolejne 6,8,10 lub 12 cm przy zastosowaniu pomocniczych płyt fundamentowych. Dodatkowo, płyty pomocnicze można wysunąć poza zewnętrzny obrys wykonywanej płyty fundamentowej na odległość ok. 1,5 m po to, aby dodatkowo zabezpieczyć się od możliwości przemarznięcia gruntu pod fundamentem płytowym.

Dzięki wykonywaniu elementów formie mają one dokładne i powtarzalne wymiary, a ich montaż jest prosty i szybki.

Zalety płyty fundamentowej to:
 1. Szybkość wykonania.
  Dzięki wykorzystaniu naszych elementów możliwe jest znaczne ograniczenie czasu budowy fundamentu oraz istotne zmniejszenie zakresu prac ziemnych.
 2. Stabilność.
  Płyta fundamentowa jest elementem monolitycznym, o wiele bardziej stabilnym niż projektowane obecnie ławy i ściany fundamentowe.
 3. Łatwiejsza ochrona termiczna i przeciwwilgociowa.
  Płytę łatwiej jest zaizolować - nie ma konieczności wykonywania dodatkowych izolacji pionowych i poziomych, niezbędnych przy wykonywaniu tradycyjnych ław i ścian fundamentowych.
 4. Łatwość wykonania.
  Płyta fundamentowa jest elementem, którego wyjątkowo prosta budowa wyklucza możliwość popełenia błędów.
 5. Płytkie posadowienie płyty.
  Dzięki możliwości posadowienia płyty fundamentowej już od głębokości 0,5 m, możliwe jest zmniejszenie zakresu, czasu i kosztu prac ziemnych.

Uproszczony schemat budowy płyty fundamentowej wykonanej przy użyciu elementów Izodom 2000 Polska.
Płyta fundamentowa:

Płyta fundamentowa 190 x 90 x 25 [cm].

Płyta fundamentowa - rzut.

Krawężnik:

Krawężnik -
widok zewnętrzny 195 x 55 x 50 [cm].

Krawężnik -
widok wewnętrzny 195 x 55 x 50 [cm].

Krawężnik - rzut.

Pomocnicza płyta fundamentowa:
Pomocnicza płyta fundamentowa 195 x 95 x 6/8/10/12 [cm].
Dostępne grubości pomocniczej płyty fundamentowej
SymbolWymiary (długość x szerokość x grubość) [cm]
FPL 6195 x 95 x 6
FPL 8195 x 95 x 8
FPL 10195 x 95 x 10
FPL 12195 x 95 x 12
Narożnik zewnętrzny:

Narożnik zewnętrzny 95 x 95 x 50 [cm] -
widok od strony wewnętrznej.

Narożnik zewnętrzny 95 x 95 x 50 [cm] -
widok od strony zewnętrznej.

Narożnik zewnętrzny - rzut.

Narożnik wewnętrzny:

Narożnik wewnętrzny 95 x 95 x 50 [cm] -
widok od strony zewnętrznej.

Narożnik wewnętrzny 95 x 95 x 50 [cm] -
widok od strony wewnętrznej.

Narożnik wewnętrzny - rzut.

Surowiec
Elementy płyty fundamentowej wykonywane są z periporu, który posiada doskonałe właściwości izolacyjne,
a jednocześnie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci i działanie znacznych obciążeń zewnętrznych.
Swoimi właściwościami - dorównuje cechom charakteryzującym piankowe elementy wykonane z XPS.

Najwyższa jakość tego surowca gwarantowana jest przez BASF, który jest naszym wyłącznym dostawcą.

Jak budujemy płytą fundamentową?

Budowanie z użyciem elementów szalunkowych płyty fundamentowej, jest procesem nieskomplikowanym i pozwalającym na dużą oszczędność czasu.

Główne etapy, to:
 1. Przygotowanie:
  Usunięcie warstwy humusu oraz gruntu rodzimego na głębokość zgodną z dokumentacją. Precyzyjne ułożenie instalacji wodno - kanalizacyjnych oraz pozostałych mediów. Wykonanie tych prac wymaga staranności po to,
  aby uniknąć w późniejszym etapie budowy przesuwania wykonanych już pionów instalacji wewnętrznej w budynku.
  Przy użyciu gruboziarnistego żwiru lub klińca wykonujemy podsypkę, układając materiał warstwami, przy czym każdą warstwę należy dokładnie zagęścić. Zalecana grubość podsypki to 15-20 cm. Następnie na wierzchu podsypki wykonujemy zasypkę piaskiem (3-4cm). Po wyrównaniu i zagęszczęniu piasku wykonujemy izolację przeciwwodną
  z folii o grubości 0,6 mm. Brzegi folii wykładamy na skarpy podsypki aby w maksymalnym stopniu zabezpieczyć płytę przed negatywnym wpływem wilgoci.
 2. Układanie szalunku
  Izolujące elementy szalunkowe układamy w taki sposób, aby uzyskać żądaną wielkość i kształt płyty. Kształt płyty fundamentowej realizowany jest w module 5-cio centymetrowym. Elementy denne łączymy ze sobą i z krawężnikami za pomocą zamków "hakowych". Krawężniki łączymy za pomocą zamków typu "jaskółczy ogon". Aby nadać elementom pożądany wymiar przycinamy je piłą do drewna lub specjalną gilotyną termiczną (w ofercie Izodomu).
 3. Drenaż opaskowy
  W wykopie fundamentowym w możliwie niewielkiej odległości od dolnej krawędzi warstwy podsypki wykonujemy drenaż opaskowy. Średnica rur drenażowych oraz odległość od projektowanych ścian musi być zgodna
  z dokumentacją. Drenaż powinien być ułożony na podsypce piaskowej i obsypany żwirem lub piaskiem gruboziarnistym.
 4. Zbrojenie
  Wykonujemy zbrojenie płyty fundamentowej zgodnie z dokumentacją. Może to być tradycyjne zbrojenie w postaci siatek lub klasyczne zbrojenie ze stalowych prętów, zbrojenie rozproszone, bądź rozwiązanie mieszane zakładające zastosowanie tych dwóch rozwiązań.
 5. Usztywnienie
  Na poziomych krawędziach obwodowych elementów szalunkowych znajdują się prostokątne kanały, w których na czas betonowania należy zamontować usztywnienie w formie prostokątnych rur stalowych (dostępne w ofercie Izodom). Rozwiązanie to ma na celu wyeliminowanie ewentualnych odkształceń szalunku wynikających z naporu układanego betonu.
 6. Wypełnienie betonem
  Szalunek wypełniamy betonem odpowiedniej klasy i konsystencji. Szczeliny, w których znajdowały się stalowe usztywnienia, wypełniamy kształtkami z tworzywa izolacyjnego oferowanymi przez Izodom, które to kształtki są tańsze niż pianka montażowa.

Wykonana izolacja płyty fundamentowej.

Warstwy konstrukcyjne płyty fundamentowej

Gotowa płyta fundamentowa.

Pobierz ulotkę w wersji PDF