Polski

Ściany fundamentowe i piwinice

Wykonywanie ścian i ław fundamentowych jest obecnie najpopularniejszym sposobem posadowienia budynku.

Nie jest to jednak rozwiązanie tak szybkie i wygodne jak posadowienie na płycie fundamentowej.

Do wykonywania ław Izodom poleca elementy MCFU 1/50. Posiadają one izolujące ścianki szalunku o grubości 5cm każda oraz 40 centymetrową przestrzeń, w której należy ułożyć zbrojenie i wypełnić betonem.

Ława powinna być posadowiona na warstwie chudego betonu i poziomej izolacji przeciwwodnej. Po zalaniu ławy na jej płaszczyznach pionowych i poziomych stosujemy izolację przeciwwodną. Na tak przygotowanej ławie wykonujemy fundamenty z pustaków szalunkowych o odpowiednio dobranej grubości zewnętrznej warstwy izolacyjnej. Decydując się na elementy MCFU lub MC mamy do dyspozycji rdzeń betonowy o grubości 15 lub 20cm oraz zewnętrzną warstwę izolacyjną o grubości 5, 10, 15 lub 25cm. Izolacja ta będzie chroniła budynek przed przemarzaniem.
Piwinice:

Z elementów Izodom można wykonywać ściany piwnic. Wznosimy je w sposób analogiczny jak ściany zewnętrzne.
Z uwagi na napór gruntu należy je jednak dodatkowo wzmocnić zbrojeniem i wszędzie tam, gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych, zastosować izolację przeciwwilgociową przeznaczoną do styropianu.
Ściany oraz izolację przeciwwilgociową należy zabezpieczyć, aby nie naruszyć ich ciągłości podczas zasypywania wykopu.
Rysunek przedstawia zastosowanie folii kubełkowej do zabezpieczenia warstw izolacyjnych ściany piwnicy.
Rozwiązanie to pokazuje sposób wsparcia obmurówki na ławie fundamentowej.