Polski

Ściany wewnętrzne

Z elementów Izodom można wykonywać ściany wewnętrzne nośne oraz działowe

Do ścianek działowych polecamy element MCF 1/15, o cienkich warstwach izolujących i 8cm rdzeniu betonowym.
Ściany wewnętrzne nośne posiadają rdzeń betonowy o grubości 15cm. W zależności od ich funkcji stosuje się elementy
z przewiązkami z tworzywa piankowego lub twardego plastiku - MCFU i MCF. Rodzaj przewiązek ma wpływ na odporność ogniową ściany.
Zastosowanie elementów systemu do wzniesienia wszystkich ścian oraz wypełnienie ich betonem podawanym pompą pozwala znacznie skrócić czas budowy. Takie rozwiązanie znakomicie usztywnia całość konstrukcji, gdyż beton znajdujący się we wszystkich ścianach jest monolitycznym elementem konstrukcyjnym.

Izolacja ścian wewnętrznych zmniejsza bezwładność cieplną budynku. Ważne jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz budynku, która odpowiada za komfort termiczny odczuwalny przez mieszkańców.
Kto chciałby płacić za utrzymywanie kilkuset ton konstrukcji budynku w temperaturze pokojowej? Niska bezwładność cieplna jest istotna w przypadku stosowania nowoczesnych, inteligentnych systemów grzewczych.
Dla zwolenników odchodzącej już filozofii, zakładającej akumulację ciepła w ścianach wewnętrznych, proponujemy inne rozwiązanie. Dobrze zaizolowane zewnętrzne ściany Izodom można połączyć z ceramicznymi lub systemowymi ścianami wewnętrznymi, tak jak przedstawiono na rysunku powyżej. Umożliwi to akumulację energii, tak aby została ona oddana do powietrza, kiedy temperatura wewnątrz zacznie spadać.

Warto zauważyć, że ściany Izodom posiadają oporowość ogniową zgodną z wymaganiami norm UE.
Elementy o przewiązkach piankowych nadają się do wykorzystania w budownictwie jednorodzinnym. Mając
w perspektywie wznoszenie budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej lub ścian działowych pomiędzy domami bliźniaczymi, należy wybrać elementy MCFU o plastikowych przewiązkach. Po zabetonowaniu tworzą one monolityczną ścianę betonową o najwyższej klasie ognioodporności. Potwierdza to nasz certyfikat nadający oznaczenie elementom MCFU REI 120.

Wieszanie szafek na ścianach:
Aby powiesić na ścianie lekkie przedmioty do ok. 2kg, można użyć haczyków instalowanych w warstwie tynku lub płycie kartonowo gipsowej. Przedmioty ciężkie, takie jak termy, zbiorniki na wodę czy szafki kuchenne montujemy stosując kołki rozporowe o średnicy 8mm i długości 15cm. Po zakotwieniu w betonie na głębokość 10cm, kołek umożliwia przenoszenie obciążenia rzędu 150kg. Przedmioty cięższe montujemy na kilku kołkach lub na systemowych listwach instalacyjnych.
Okna i drzwi:
Ramy okienne i drzwiowe instalujemy na podobnej zasadzie - mocując je kołkami rozporowymi do rdzenia betonowego. Kliny drewniane umożliwiają zainstalowanie ramy w odpowiednim miejscu. Szczeliny uzupełniamy pianą montażową. Warto zauważyć, że ościeża drzwi i okien są bardzo dobrze zaizolowane i nie następuje przemarzanie wokół otworów.