Polski

Ściany zewnętrzne

Wznosząc ściany wykonywanego obiektu poszczególne elementy Izodom składamy ze sobą tak jak klocki Lego.

Do wznoszenia ścian zewnętrznych Izodom oferuje bogaty asortyment elementów szalunkowych o grubości rdzenia betonowego wynoszącej 15 lub 20cm oraz całkowitej grubości izolacji wynoszącej 10, 15, 20 lub 30cm. Elementy te umożliwiają wykonanie konstrukcji, a zarazem jednoczesne jej docieplenie, co jest możliwe dzięki wypełnieniu rdzenia elementów betonem. W zależności od zastosowanych elementów Izodom, uzyskamy ściany o znakomitych parametrach izolacyjnych, nawet w standardzie budownictwa pasywnego.

Wznosząc ściany wykonywanego obiektu poszczególne elementy Izodom składamy ze sobą tak jak klocki Lego.
Skracając elementy do wymiarów zgodnych z projektem technologicznym stosujemy zatyczki zamykające szalunek
i jednocześnie wykonujemy otwory drzwiowe i okienne. Wszystkie elementy zaprojektowane i wykonane są w module 5cm.
Długość elementów wynosząca aż 2m sprawia, że powstający szalunek jest wyjątkowo sztywny i stabilny.
Specjalny system zamków łączących kolejne rzędy kształtek między sobą zapewnia solidne i szczelne połączenie. Elementy Izodom nie wymagają łączenia ze sobą przy pomocy zapraw, klejów, ani łączenia drutem, tak jak w przypadku innych podobnych systemów. Nie występuje też problem rozczepiania się warstw pustaków po wypełnieniu ich betonem.

Modułem budowlanym systemu Izodom jest 5cm - zrówno dla wysokości, jak i długości i szerokości ścian.
Oznacza to, że wszystkie wymiary muszą być podzielne przez 5. Niezależnie od grubości, elementy mają zawsze 25cm wysokości. Jeżeli istnieje konieczność dostosowania wysokości np. okna, można wykorzystać 5-centymetrowy element MH zwany korektorem wysokości. Jeśli występuje konieczność skrócenia elementów, na ich powierzchniach bocznych znajdują się pionowe rowki rozmieszczone co 5cm, ułatwiające dokładne docięcie elementu na żądany wymiar.
Po ułożeniu elementów na wysokość kondygnacji zwieńczamy je elementem podparcia stropu, wyposażonym jedynie
w zewnętrzną ściankę izolacyjną. Ścianka ta stanowi doskonałą izolację termiczną chroniącą wieniec i płytę stropową.

Elementy o rdzeniu 15cm wymagają zastosowania 128l betonu na każdy metr kwadratowy powierzchni ściany,
natomiast elementy o rdzeniu 20cm odpowiednio 160l/m2.