Polski

Zbrojenie i Instalacje

Ścian betonowych wylewanych w pustakach Izodom nie trzeba zbroić

W budynkach o wysokości trzech - czterech kondygnacji to beton, bez dodatkowego wzmocnienia stalą, przenosi wszystkie obciążenia. Dopiero powyżej kilkunastu metrów wysokości konstrukcji może zaistnieć konieczność dozbrojenia ścian - decyduje o tym zawsze konstruktor.
To on określa markę betonu i przy wysokich lub skomplikowanych konstrukcjach - ilość i rodzaj koniecznego zbrojenia. Obliczenia konstrukcyjne można prowadzić w oparciu o normy dotyczące projektowania konstrukcji z betonu - np. Eurokod 2: EN 1992-1-1:2004+AC:2008 E lub normy krajowe.
Zbrojenie zawsze stosujemy w nadprożach, narożnikach oraz wieńcach. Elementy Izodom posiadają specjalne prowadnice ułatwiające układanie poziomego zbrojenia oraz zapewniające wymaganą otulinę betonową, utrzymując pręt w odpowiedniej odległości od ścianki szalunku.
W obszarach o podwyższonej aktywności sejsmicznej należy dodatkowo wzmocnić wszelkie elementy konstrukcyjne, zgodnie z zasadami obowiązującymi w regionie, w którym realizowana jest inwestycja. Chętnie dostarczymy Państwu Zeszyt informacyjny z wytycznymi dotyczącymi projektowania w strefach sejsmicznych.

Instalacje:
Zasada prowadzenia instalacji jest bardzo prosta. Wszelkie instalacje staramy się ułożyć wewnątrz elementów przed ich zabetonowaniem, aby uniknąć jakiegokolwiek kucia lub wypalania bruzd. Przed ułożeniem elementów ściennych podprowadzamy instalacje w miejsca, w których wznoszone będą ściany i układamy elementy szalunkowe prowadząc instalacje w rdzeniu elementów.
Jeżeli przewody mają znaczną średnicę (np. wentylacja, kanalizacja), miejsce wokół przewodu wzmacniamy stosując dodatkowe zbrojenie.
Aby wykonać podejścia (np. odbiór ścieków z umywalki), wycinamy otwór w ściance pustaka, wprowadzamy rurę,
a szczeliny uszczelniamy pianką montażową.
Instalację eklektyczną prowadzimy w rurkach osłonowych. W ściankach pustaków nożem termicznym wycinamy bruzdy instalacyjne i wprowadzamy w nie rurki. Kable można również prowadzić bezpośrednio w bruzdach. Po ułożeniu instalacji bruzdy wypełniamy pianką montażową i gipsem.
Prowadzenie instalacji w ścianach wznoszonych w technologii Izodom jest wyjątkowo proste. Pozwala uniknąć wykuwania bruzd i wywożenia gruzu; łatwo jest również wprowadzać zmiany w układzie instalacji, np. przesunąć gniazdko elektryczne w inne miejsce.