English

Accessories

displaying:
Lejek do betonowania
Dla ręcznego układania betonu polecamy zastosowanie specjalnego lejka, chroniącego górne krawędzie elementu przed zabrudzeniem.
Podpora malowana
Podpora stalowa służąca do usztywniania ściany na czas betonowania. Wymagana podczas podawania betonu pompą. Mocowana jednocześnie do podłoża i betonowanej ściany. Rysunki pokazują sposób mocowania podpory do pustaków styropianowych. Pozioma poprzeczka umożliwia położenie na zamocowanych podporach odeskowania i utworzenie w ten sposób rusztowania roboczego ciągnącego się wzdłuż ściany. Rzymska śruba znajdująca się na odciągu ułatwia ustawienie podpory w pionie.Podpora jest pomalowana dla ochrony przed korozją.
Podpora ocynkowana
Podpora stalowa służąca do usztywniania ściany na czas betonowania. Wymagana podczas podawania betonu pompą. Mocowana jednocześnie do podłoża i betonowanej ściany. Rysunki pokazują sposób mocowania podpory do pustaków styropianowych. Pozioma poprzeczka umożliwia położenie na zamocowanych podporach odeskowania i utworzenie w ten sposób rusztowania roboczego ciągnącego się wzdłuż ściany. Rzymska śruba znajdująca się na odciągu ułatwia ustawienie podpory w pionie.Dla lepszej ochrony przed korozją podpora jest wykonana z ocynkowanej stali.