English

Auxiliary elements

displaying:
LW
Listywy wykończeniowe LW stosuje się do wyrównywania powierzchni z zamkami znajdującymi się na wierzchnich i spodnich powierzchniach elementów. Znajdują one zastosowanie m.in. przy wykańczaniu ościerzy okien i drzwi.
MD 1/10
(dimensions: długość: 100cm, szerokość: 10cm, wysokość: 25cm)
Element dodatkowy, przydatny podczas konstruowania narożników ścian o grubości 35 i 45cm. Konfigurację elementów zastosowanych we wspomnianych narożnikach. Element dodatkowy MD 1/10 może być także użyty jako miejscowe pogrubienie niektórych elementów ścian zewnętrznych jak również, służyć może do wzmocnienia termicznej izolacji wykonywanej ściany.
MHD 1/10
(dimensions: długość: 100cm, szerokość: 10cm, wysokość: 5cm)
Element ten zapewnia pionową modularność, co 5cm dla wszystkich elementów konstrukcji wymagających użycia elementów szalunkowych o grubości 35 i 45cm oraz użycia elementu uzupełniającego - MD 1/10 – opisanego w punkcie poprzednim. Element ten współpracuje z klasycznym korektorem wysokości.
OB
(dimensions: grubość: 5cm, szerokość: 15cm, wysokość: 8cm)
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 15cm
Element podobny do opisanego wyżej. Jedyna różnica polega na tym, że służy on do zamknięcia dolnej części elementu szalunkowego w rejonie występowania przewiązek wykonanych z tworzywa piankowego.
OC
Wymiary:Grubość: 5cmSzerokość: 15cmWysokość: 25cmStosowany z pustakami o grubości rdzenia: 15cmElement szufladkowy służy do uzyskiwania odcinków ścian w module 5cm. Przy jego zastosowaniu możliwe jest zaślepienie przyciętego elementu i wykonywanie dzięki temu narożników, otworów drzwiowych oraz tępo zakończonych ścian wewnętrznych. Element ten mocuje się pionowo we wnętrzu bloczka – wsuwając go po pionowych, teowych prowadnicach z tworzywa piankowego. Prowadnice te umieszczone są na wewnętrznych płaszczyznach elementów, w odstępach, co 5cm.
OC 0,2/1
(dimensions: grubość: 5cm, szerokość: 20cm, wysokość: 25cm)
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 20cm
Element różniący się od podstawowego elementu szufladkowego OC – tym, że jego szerokość wynosi nie 15, a 20cm - dlatego też znajduje zastosowanie przy zaślepianiu elementów systemu „SUPER KING BLOK PLUS”.
OC 0,2/2
(dimensions: grubość: 10cm, szerokość: 20cm, wysokość: 25cm)
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 20cmElement, o szerokości 20cm, różniący się od elementu OC 0,2/1 – tym, że jego grubość wynosi nie 5cm, a 10cm – w związku z czym, zaopatrzony jest w podwójne prowadzenia teowe po obu końcach elementu, zapewniające pewniejsze umocowanie w pustaku, co ma istotne znaczenie podczas betonowania pompą.
OC 0,4/2
(dimensions: grubość: 10cm, szerokość: 40cm, wysokość: 25cm)
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 40cmElement różniący się od podstawowego elementu szufladkowego OC – tym, że jego szerokość wynosi nie 15, a 40cm - dlatego też znajduje zastosowanie przy zaślepianiu elementów systemu "Uniwersalnego”.
OH
(dimensions: grubość: 5cm, szerokość: 15cm, wysokość: 10cm)
Stosowany z pustakami o grubości rdzenia: 15cm.
Element półeliptyczny, wraz z zatyczką dolną OB, służy do zaślepiania bloczków na ich końcach jak i pustaków przeciętych poprzecznie. Stosuje się je przy wykonywaniu narożników, otworów drzwiowych i okiennych oraz tępo zakończonych ścian wewnętrznych. Zatyczki stosowane są wyłącznie w pustakach z przewiązkami piankowymi (MC), bez względu na grubość ścianek danego pustaka – gdzie rdzeń wypełniany betonem ma zawsze szerokość 15cm. I zatyczki i przewiązki są specjalnie wyprofilowane, by złączone dokładnie zamykały komorę przeznaczoną do zabetonowania. Istnieje możliwość zainstalowania zatyczki: w osi przewiązki, jak i w module 5cm przed osią, jak i 5cm za osią.