English

King Blok

displaying:
MC 1/35
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm)
Pustak podstawowy systemu „KING BLOK”, identyczny jak MC 1/25 z tąróżnicą, że jedna ze ścianek elementu, od strony zewnętrznej wykonywanego obiektu ma zamiast 5 cm, jak w elemencie MC 1/25, grubość 15 cm
MC 2/35
(dimensions: długość 200 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm)
Pustak podstawowy systemu „KING BLOK”, identyczny jak MC 2/25 z tąróżnicą, że jedna ze ścianek elementu, od strony zewnętrznej wykonywanego obiektu ma zamiast 5 cm, jak w elemencie MC 2/25, grubość 15 cm.
MCF 35 EA/L
(dimensions: długość w rozwinięciu 93,64 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm)
Element identyczny, jak opisany w p. 1.1.2.16, ale z tą różnicą, że jego lewe ramię jest dłuższe od ramienia prawego o 10 cm, - czyli jak w elemencie poprzednim. Oba elementy służą do wykonywania zewnętrznych załamań ścian zewnętrznych pod stałym katem 45°, przy zachowaniu ciągłości izolacji zewnętrznej o grubości 15 cm oraz zachowaniu prawidłowych połączeń sąsiadujących ze sobą elementów z elementami tworzącymi kolejne warstwy elementów wbudowanych w ścianę.
MCF 35 EA/R
(dimensions: długość w rozwinięciu 93,64 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm)
Sztywny element załamania ściany pod kątem 45° zaprojektowany w ten sposób, aby istniała możliwość połączenia go poziomymi zamkami, w jakie wyposażone są wszystkie elementy systemu,- z ruchomym elementem zawiasowym MCF 0,7/25 opisanym w p. 1.1.2.4. Najczęściej sytuacje opisane powyżej występują wówczas, gdy ściany zewnętrzne części podziemnej budynku wykonane są z elementów o grubości 25 cm, a ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, wykonane są z elementów o grubości 35 cm.
MCF 35 EI/L
(dimensions: długość w rozwinięciu: 56,36 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm)
Sztywny element załamania ściany pod kątem 45° zaprojektowany w ten sposób, aby istniała możliwość połączenia go poziomymi zamkami, w jakie wyposażone są wszystkie elementy systemu,- z ruchomym elementem zawiasowym MCF 0,7/25. Najczęściej sytuacje opisane powyżej występują wówczas, gdy ściany zewnętrzne części podziemnej budynku wykonane są z elementów o grubości 25 cm, a ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, wykonane są z elementów o grubości 35 cm. Lewe ramię jest dłuższe od prawego o 10 cm.
MCF 35 EI/R
(dimensions: długość w rozwinięciu: 56,36 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm)
Sztywny element załamania ściany pod kątem 45° zaprojektowany w ten sposób, aby istniała możliwość połączenia go poziomymi zamkami, w jakie wyposażone są wszystkie elementy systemu,- z ruchomym elementem zawiasowym MCF 0,7/25. Najczęściej sytuacje opisane powyżej występują wówczas, gdy ściany zewnętrzne części podziemnej budynku wykonane są z elementów o grubości 25 cm, a ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, wykonane są z elementów o grubości 35 cm Pustak systemu „KING BLOK”, do konstruowania narożników i wykuszy pod kątem 45° z 15cm izolacji po "wewnętrznej" stronie, o dłuższym o 10 cm prawym ramieniu.
ML 1/35
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm)
Pustak nadprożowy używany do przesklepiania wszelkich otworów w ścianach „IZODOM”. Po zazbrojeniu służy jako deskowanie i docieplenie monolitycznejbelki nadprożowej. Można go używać także do wykonywania niektórych monolitycznych podciągów żelbetowych. Jego zewnętrzna warstwa izolacyjna ma grubość 15cm zamiast 5 cm jak w wersji STANDARD.
MLA 1,2/35
(dimensions: długość 120 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm)
Element nadproża drzwi wykonywanych w ścianach zewnętrznych o szerokości 35 cm. Element ten powstaje przez sklejenie odpowiednio przyciętych elementów MCFU, OC oraz specjalnego elementu stanowiącego dolną, środkową część elementu nadproża
MP 1/35
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 35 cm, wysokość 25 cm)
Element podparcia stropów, tworzący deskowanie i docieplenie wieńca kondygnacyjnego. Pionowe otwory, w które wyposażony jest ten element, służą do wprowadzenia pionowego zbrojenia i zabetonowania – przez co znakomicie usztywnia się ten element przy późniejszym betonowaniu stropu. W trakcie betonowania stropu – boczne parcie świeżo układanego betonu mogłoby odkształcić omawiany elementJego zewnętrzna warstwa izolacyjna w wersji KING BLOK ma grubość 15cm zamiast 5 cm jak w wersji STANDARD.