English

Super King Blok

displaying:
MC 1/45
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 45 cm, wysokość 25 cm)
Pustak podstawowy. w ścianach budynków stanowi ok. 87 % ich powierzchni. Ustawiany w ścianie, jak „cegły w murze o grubości 12 cm” łączy się na płaszczyznach poziomych między sobą specjalną konstrukcją zamków. Po wypełnieniu betonem tworzy ścianę betonową o grubości  ca 15 cm obłożoną 5 cm spienionego tworzywa piankowego od strony wewnętrznej budynku oraz 25 cm tegoż tworzywa od strony zewnętrznej. Poprzez użycie zatyczek owalnych OH i OB pustak ten można łatwo zamienić na kształtkę narożną, z zamkniętą płaszczyzną czołową. Tak zmieniony pustak podstawowy pozwala formować narożniki, budynku, ościeża okien i drzwi oraz ułatwia wykonywanie połączeń teowych ścian ( w rzucie ) . Pustak ten można łatwo dzielić na długości co 5 cm (pionowe rowki) i zamykać płaszczyznę cięcia elementem szufladkowym OC, dzięki czemu  ten fragment ściany gotowy jest do zalania betonem. System prowadnic szufladek na wewnętrznej powierzchni pustaków, rozmieszczonych co 5 cm oraz elementy OC umożliwiają realizację zasady poziomego modułu projektowego  o wielkości 5 cm
ML 1/45
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 45 cm, wysokość 25 cm)
Pustak nadprożowy używany do przesklepiania wszelkich otworów w ścianach „IZODOM”. Po zazbrojeniu służy jako deskowanie i docieplenie monolitycznej belki nadprożowej. Można go używać także do wykonywania niektórych monolitycznych podciągów żelbetowych
MP 1/45
(dimensions: długość 100 cm, szerokość 45 cm, wysokość 25 cm)
Element podparcia stropów, tworzący deskowanie i docieplenie wieńca kondygnacyjnego. Pionowe otwory, w które wyposażony jest ten element, służą do wprowadzenia pionowego zbrojenia i zabetonowania – przez co znakomicie usztywnia się ten element przy późniejszym betonowaniu stropu. W trakcie betonowania stropu – boczne parcie świeżo układanego betonu mogłoby odkształcić omawiany element.